Mobil: +36 20 337 26 35

 

Beszédészlelési és feldolgozási zavarok kimutatása

  • a szurdopedagógus végzi a vizsgálatot a rendelkezésére álló hallásvizsgálati eredmények, mérések alapján,
  • speciálisan erre a célra kifejlesztett vizsgálatot alkalmaz annak felmérésére, hogy van-e a gyermeknél beszédészlelési és feldolgozási zavar,
  • Magyarországon egyedülálló  módszerrel a PILOT-teszttel történik a vizsgálat,
  • lényege: beszédvizsgálat anyanyelven, vagyis a hangos és halk hangok „meghallása”, „megértése”áll a középpontjában;
  • hallás utáni beszédküszöb szintjét tudjuk felmérni;
  • fontos, hogy 2-3 éves korban már elvégezzék ezt a vizsgálatot, megelőzve ezzel a későbbi tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia..stb.) kialakulását.

A beszédészlelés az a készség, amelyik lehetővé teszi hogy beszédhangokat, hangkapcsolatokat, hosszabb hangsorokat felismerjünk, és képesek legyünk az elhangzásnak megfelelően megismételni. Ehhez szükséges, de nem elégséges az ép hallás! 

A jó beszédészlelés eredménye az, hogy a megtanuljuk anyanyelvünk szavainak hangzását, és egyre több új szó (új hangsor) felismerésére képesek legyünk.

 

A beszédmegértés az elhangzó (a mások által kiejtett) szavak, szókapcsolatok, mondatok, és legmagasabb szinten a szövegek jelentésének, tartalmának megértése. Jó működése az összefüggések felismerését is segíti.

 

Hallom, de nem értem!
A mindennapi gyakorlatban nem tiszta szinuszos hangokat, hanem összetett hangokat kell meghallanunk, illetve megértenünk.
Ilyen komplex hang többek között a beszéd. A beszédértés az egész hallópálya és az asszociációs kérgi mezők együttes működését feltételezi.

Speciális hallásdiagnosztika
hallókészülékek, fülillesztékek, elemek, kommunikációt segítő eszközök...
Copyright © 2015. Minden jog fenntartva EduKid kft.. | Az oldalt fejlesztette: Audiosoft IT-Consulting Kft.