Mobil: +36 20 337 26 35

Hallásvizsgálatok

Szubjektív vizsgálatok

Az ügyfél aktív közreműködésé szükséges hozzá.
A klasszikus hangvillavizsgálatokkal és az élőbeszéd- vizsgálatokkal a halláscsökkenés mértéke csak becsülhető.
Pontos adatok csak kalibrált mérőműszerekkel kaphatók. A kalibrált mérőműszeres vizsgálatokat audiometriának nevezzük.

A vizsgálatok során fizikailag pontosan meghatározott rezgésszámú, és nyomású, tisztahangokat, zajokat, valamint ismert erejű szavakat alkalmazunk. Igyekszünk meghatározni a különböző hangok érzékeléséhez szükséges hangerőt, azaz az ingerküszöböt.
Vizsgáljuk, hogy a küszöb feletti hangokat milyen hangosnak hallja a vizsgált egyén, tehát a hangosságérzékelést és végül a kellemetlenségi küszöböt.
A lég- és csontvezetéssel végzett mérések alapján megállapíthatjuk a hallásromlás mértékét és helyét. Míg beszédvizsgálattal megállapítható, a hogy az egyénnek, hol van a beszédküszöbe, és milyen a beszédértési képessége.

A hallásvizsgálatok eredményéből elsősorban a következő kérdésekre szeretne az audiológus orvos választ kapni:

 1. Van-e az Ügyfélnek halláscsökkenése, ha van milyen típusú és mértékű?
 2. Mi okozza a halláscsökkenést?
 3. Milyen rehabilitációs eszközzel javítható a hallás?

Az audiometriás hallásküszöbgörbéről a következők olvashatok le:

 1. Tisztahang-audiometriás (küszöb) vizsgálat során a légvezetés csökkenése jelzi a halláscsökkenés mértékét. ( kis- közepes-nagyf, súlyosfok, hallás-maradvány )
 2. A légvezetés és csontvezetés viszonya jelzi a halláscsökkenés jellegét ( vezetéses, idegi, kombinált típus )
 3. A küszöbgörbe jellege utalhat a kiváltó okra.

Halláscsökkenés foka vagy mértéke:

A halláscsökkenés mértékének meghatározásakor elsősorban a beszédfrekvenciákon (500-1000-2000Hz) mért küszöbérték a döntő.

Ép hallásról akkor beszélünk, ha a csont- és légvezetéses hallásküszöb -10dB és 20dB között helyezjkedik el, és a két görbe együtt fut (azaz a különbség nem több mint 5dB).

Kisfokú halláscsökkenésről beszélünk, ha a légvezetéses küszöbgörbe 21dB-40dB között helyezkedik el.

Közepesfokú halláscsökkenésről beszélünk, ha a légvezetéses küszöbgörbe 41-60dB között helyezkedik el.

Nagyfokú halláscsökkenésről beszélünk, ha a légvezetéses küszöbgörbe 61-80dB között helyezkedik el.

Súlyosfokú halláscsökkenésről beszélünk, ha a légvezetéses küszöbgörbe 81-90dB között helyezkedik el, (80dB-t meghaladó halláscsökkenés ahol a magashangok területén is mérhető hallás)

Hallásmaradványról beszélünk, ha a légvezetéses küszöbgörbe 90dB-t meghaladó. (Klasszikus hallásmaradvány esetén csak a mély tartományokban mérhető hallás un. bal sarkos görbe látható)

A halláscsökkenés és az általánosan elterjedt nagyság szerinti beosztás:

Károsódás mértékeKüszöb átlagBeszédértés
Kisfokú21-40dB közöttHalk beszédet nehezen érti
Közepesfokú41-60dB közöttNormál beszédet nehezen érti
Nagyfokú61-80dB közöttHangos beszédet nehezen érti
Súlyosfokú81-90dB közöttKiabáló beszédet nehezen érti
Hallásmaradvány90dB-t meghaladóHang észlelése csak hallókészülékkel

A hallácsökkenés típusai:

 1. vezetéses típusú (hypacusis conductíva) hangvezetőrendszeri betegség esetén alakul ki.
 2. idegi típusú (hypacusis perceptíva) hangfelfogórendszeri betegség esetén alakul ki.
 3. kombinált típusú (hypacusis combinata)- hangvezető és a hangfelfogórendszer együttes megbetegedése esetén alakul ki.

Küszöb feletti vizsgálatok

A küszöb feletti vizsgálatok eredményei alapján az esetek nagy részében megállapítható, hogy pontosan hol alakult ki károsodás.A tisztahang küszöb vizsgálattal csak a halláscsökkenés mértékét tudjuk megállapítani. A laesio helyét illetően az audiogram lefutása ad ugyan bizonyos információt, azonban csak tisztahang- küszöb audiogram alapján megbízható topo-diagnózist felállítani nem lehet. Ezért küszöb feletti vizsgálatokat kell végezni.

Kellemetlenségi küszöbvizsgálata tiszta hanggal

Ezzel a teszttel a tisztahang intenzitási szintet határozzuk meg, amelyet a páciens már kellemetlenül hangosnak talál. A kellemetlenségi küszöb és a hallásküszöb közötti különbség adja meg a hallás dinamikatartományát.

Beszédvizsgálat

A mindennapi gyakorlatban nem tiszta szinuszos hangokat, hanem összetett hangokat kell meghallanunk, illetve megértenünk. Ilyen komplex hang többek között a beszéd. A beszédértés az egész hallópálya és az asszociációs kérgi mezők együttes működését feltételezi. Beszédaudiometria során CD-n rögzített fonetikailag kiegyensúlyozott szógyűjteményt használunk különböző intenzitás szinteken. Két féle vizsgálatot végzünk, az egyik a beszéd-hallásküszöb a másik a beszédértés vizsgálata.

Speciális hallásdiagnosztika
hallókészülékek, fülillesztékek, elemek, kommunikációt segítő eszközök...
Copyright © 2015. Minden jog fenntartva EduKid kft.. | Az oldalt fejlesztette: Audiosoft IT-Consulting Kft.