Mobil: +36 20 337 26 35

Diszlexia

A diszlexia a nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos részképesség zavar.
A diszlexiások a hagyományos tanítási módszerekkel nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak megtanulni olvasni, de alkalmas módszerekkel ez a nehézség kezelhető, vagy megelőzhető, de például a nyelvtanulás továbbra is nehéz marad. A diszlexiás egyén súlyos tünetekkel küzdhet az egyik nyelven, míg egy más nyelven akár tünetmentes lehet.

Fő tünete

 • Az olvasási képesség elmaradottsága az életkor, iskolázottság és intelligencia alapján elvárható szinttől
 • Problémát okozhat a betűk, szavak, és számok felismerése, leírása, a leírt betűket felcserélhetik, vagy ellenkező irányban olvashatják.
 • Az olvasott szöveget nehezen, és hibásan idézik vissza, lényegét nem tudják visszaadni
 • Bemeneti (észlelési) zavarok:
  • vizuális percepció zavara:
   • forma-hely (d-b)
   • irány
   • távolság-mélység megítélése
   • szem vezetése
   • alak-háttér (betűre, betűcsoportra koncentrálás)
 • Auditív percepció zavara:
  • hangok differenciálásának zavara
  • hangok folyamatának lassú felfogása
  • alak-háttér
  • Integrációs zavarok
 • Szeriális zavarok:
  • beszéd (cipő-pőci)
  • olvasás:
   • nehezen tanulják meg a betűket
   • összetévesztenek betűket (főleg a hasonló íráskép: pl. u-n, d-p, vagy a hangtani hasonlóság alapján: pl.: z-sz, gy-ty)
   • nehezen tanulják meg az összeolvasás technikáját
   • lassan olvasnak és sokat hibáznak
   • felcserélik a betűk és szótagok sorrendjét és az olvasás irányát
   • betűket, szótagokat hagynak ki vagy toldanak be
   • a szavakat olvasás közben gyakran felismerhetetlenségig eltorzítják
   • nehézségeik vannak az olvasott szöveg megértésében
   • történet sorrendje
   • napok, hónapok, számolás, vers, játékok
 • Absztrakciós zavarok:
  • jelentéssel összekapcsolt (általánosságok, tréfa megértése)
  • memória zavarok (a rövid távú emlékezet alapja a hosszú távúnak)
  • rövid távú (vizuális, auditív) memória
  • hosszú távú
 • Kimeneti zavarok:
  • nyelvi zavarok
   • spontán beszéd (általában jó)
   • kötött beszéd (zavart)
   • szókincs (az aktív zavart, a passzív nem annyira), nehezen fejezik ki gondolataikat
   • gyengék a fogalmazásban
   • grammatikai készség (rag, kötőszó, névutó jelentését nem értik mindig meg, használatuk sem mindig adekvát)
   • gyakran még iskolás korukban sem ejtenek tisztán minden hangot
   • gyenge szerialitásuk miatt nehezen tanulnak meg verseket, illetve sorrendben elmondható dolgokat
   • nehezen jegyzik meg az új szavakat, kifejezéseket és neveket
   • általában gyengébbek az idegen nyelvek tanulásában
  • motoros zavarok:
   • nagymozgások
   • finommozgás (az írás csúnya és lassú)
   • vizuo-motoros zavarok

Egyéb tünetek:

 • gyenge a ritmusérzékük
 • keverik a jobb-bal irányokat
 • rossz a térbeli és időbeli tájékozódásuk
 • egyszerre csak egy utasítást tudnak megjegyezni
 • rövid ideig tudják a figyelmüket összpontosítani
 • fáradékonyak

A diszlexia tünetei az írásban is megjelennek

A hibák a következőképpen csoportosíthatók:

 • betűk kihagyása
 • szótagok kihagyása
 • betűk, szótagok felcserélése
 • felesleges betűk és szótagok betoldása
 • a szóalak teljes eltorzítása

Diszlexiára épülő másodlagos tünetek lehetnek

 • magatartási zavarok
 • személyiség megváltozása
 • szomatikus tünetek

Miben tehetségesek a diszlexiások?

 • A diszlexiás emberek vizuális gondolkodók
 • Mivel képekben gondolkodnak, nehezen értik meg a betűk, számok és szimbólumok világát. Képesek azonban megtanulni ezeket. Ezért van szükségük a tanuláshoz speciális módszerekre és több időre.
 • Ügyesek a logikát igénylő feladatokban, jó az analógiás és kombinációs készségük, intuitívak és nagyon kreatívak. Sokan közülük kifejezzen tehetségesek a matematika, technika esetleg a természettudományok és a zene területén.

Kezelése

 • Fejlesztő pedagógus

Speciális hallásdiagnosztika
hallókészülékek, fülillesztékek, elemek, kommunikációt segítő eszközök...
Copyright © 2015. Minden jog fenntartva EduKid kft.. | Az oldalt fejlesztette: Audiosoft IT-Consulting Kft.