• Alakállandóság: Például a vízcsobogás, vagy az édesanya hangjának azonosítására való képesség.
  • Háttérzaj azonosítás: Az adott zaj vagy hang, beszéd kiválása a háttérből pl. az édesanya beszédének meghallása, miközben szól a TV.
  • Differenciálás: Két hang közötti különbség vagy azonosság felismerése (pl. gép vagy kép).