Hallássérült

Barka Ferenc – Klarinét tanár

„Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel . A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel „

Tapasztalataim alapján azok a gyerekek, akiknek nehéz szavakban megnyilatkozniuk, zenei tanulmányaik során rátaláltak egy olyan területre, ahol beszéd nélkül is ki tudják fejezni önmagukat, érzéseiket. Hangszeres tanulmányaik kezdetén megtanulnak egy speciális légzéstechnikát. Ez növeli tüdőkapacitásukat, ezáltal erősödnek beszédszerveik mozgatóizmai és beszédlégzésük intenzitása, jótékony irányba befolyásolva azok működését, fokozva ügyességüket.
Közvetlen kihatással van a gyermekek beszédérthetőségének és a hallásfigyelem javulására is. Az etűdök, előadási darabok tanulásakor fejlődik értelmük, a látott kottaképet – a hangok különböző magasságát, ritmusértékét – mozgássorokká alakítják, ami megköveteli a különböző érzékleti területek összehangolását, az agy integráló képességét. Mindezek kihatnak a különböző iskolai tanulmányaikra, tanulási képességeikre, úgymint beszéd, írás, olvasás, számolás és nem utolsó sorban a hallásfejlődésre. A zene hallgatása és a gyakorlás érzelmeikre is hat. Feszültségeiket, indulataikat felfokozza, de egyben le is vezeti azokat, megnyugtatja őket. Segítséget nyújt a tanulási nehézségekkel, magatartási problémákkal küzdő tanulóknak – akik a közösség szélére sodródtak – oly módon, hogy sikerélményekhez juttatja őket és így kivívhatják társaik elismerését. A gyakorlás során fejlődik kitartásuk, saját maguk megítélése – „Ezt is el tudom már játszani!” – önértékelésük, és az egyre nehezebb feladatok megoldása során szembesülnek saját fejlődésükkel, énképük pozitív változásával. A klarinéttanulással bővül érdeklődésük, hozzájárul szabadidejük hasznos, értelmes eltöltéséhez, emellett fegyelemre és rendszeres munkára szoktatja őket, így elejét lehet venni a deviáns magatartásformák kialakulásának. A közös fellépések során megtanulják, hogy csak egymásra figyelve tudnak muzsikálni, sikereket elérni. Ezek az élmények kialakítják bennük a csapatszellemet, az együttzenélés kapcsán az örömteli együttlétet, segítve a másokhoz való alkalmazkodást.
Szociokultúrális szempontból a legtöbb gyermek hátrányos családi háttérrel rendelkezik. Ezeknek a gyerekeknek egyedüli lehetőséget biztosít a klarinétoktatás arra, hogy zeneértő, zeneszerető közösségbe kerüljenek, és ott ismeretségekre, barátságokra tegyenek szert. Egy ilyen közegben eltöltött idő követendő jó példát közvetít nekik, mely hosszú távon biztosan jó hatással van személyiségük alakulására, viselkedésükre, alkalmazkodásukra, segítve a közösségbe való beilleszkedésüket. Tizenöt év távlatában,sok – sok sikeres koncerttel a hátunk mögött, bátran kijelenthetem, hogy a hallássérült gyermekek is megtaníthatók klarinétozni. Ennek alátámasztására álljon itt egy idézet Balogh Józseftől ( klarinétművész ,komponista klarinéttanár …a ” hallássérült- klarinétozás “megálmodója :

„Lehet, hogy igazi zenészek vesznek el amiatt, hogy nem merünk hangszert adni a hallássérült fiatalok kezébe.”