Hallásspecialistát vagy Hallókészüléket válasszak?

 

 

Magyarországon több szakirányú képzés történt a hallásvizsgálattal

/ hallásrehabilitációval foglalkozó szakembereknél – képzési idő – 12 hónap

Audiológus – kizárólag hallásvizsgálatra felkészített szakember

Hallásakusztikus – kizárólag eszközös hallásrehabilitációra felkészített szakember

Audiológus/ Hallásakusztikus – hallásvizsgálatra és eszközös hallásrehabilitációra

felkészített  szakember

Nemzetközi szakvégzettség

Audiológus – kizárólag hallásvizsgáltra jogosult – 3 éves képzés

Gyermekaudiológus – 10éves aktív szaktevékenységet követő képzés – 6 hónapos vizsgaidőszak

Hallásakusztikus – hallásvizsgálatra ( rehabilitáció esetén ) és rehabilitációra jogosult

személy –3+2 év képzés

Gyermekaudiológus/ Hallásakusztikus mester –  már taníthatja a jövő szakembereit is

Külföldön kizárólag hallásközpontok, halláscentrumok végezhetnek hallókészülékes rehabilitációt.

Hallásakusztikus feladata

 • audiológia vizsgálat ( hallásvizsgálat)
 • hallókészülék illesztés, programozás
 • hallókészülék illesztés sikerességének leellenőrzése
 • utógondozás

A hallókészülék önmagában csak egy hallásjavító eszköz, szakszerű vizsgálat, beprogramozás nélkül csak negatív élményt okoz. Egy hallásspecialista ezzel szemben célirányos vizsgálatokat és személyre szóló beállításokat végez.

Ki is a hallásspecialista gyermekek esetében, milyen képességekkel kell rendelkeznie?

 • gyermek – fejlődéstan , pszichológia ,pedagógia – viselkedés formák , vizsgálatot segítő eljárások gyógypedagógiai alapok – oligrofén / értelem/,tiflo / látás/, szurdo / hallás/, logo / beszéd/, szomato / mozgás/ ,autizmus – epidemiológia , szurdopedagógia / logopédia – hallás- és beszédfejlődés,beszédfogyatékosság ,  beszéd akadályozottság,beszéd rendellenességei, kommunikáció zavarai,  augmentatív kommunikáció,gyógypedagógus szerepe a diagnosztikában, a  rehabilitációban és a fejlesztésben / utógondozásban
 • gyermek neurológia – genetika, szindrómák,gyermek fül-orr-gégészet / kórtan – orvosi rehabilitáció
 • speciális vizsgálati eljárások – objektív/ szubjektív
 • fül- illeszték specialista
 • Cochlear implant specialista
 • hallásterapeuta / szájról olvasás
 • siket- vak kommunikációs segítője, jelnyelv – alap, közép, felsőfok
 • jogi ismeretek

Ki is a hallásspecialista kizárólag felnőttek esetében, milyen képességekkel kell rendelkeznie?

 • magasan képzett audiológia ismeretek
 • hallásakusztika
 • fülilleszték specialista
 • infó- kommunikációs eszközök illesztése
 • pszichológia ismeretek
 • jogi ismeretek

Szükséges eszközpark

 • objektív és szubjektív vizsgáló eszközök – légvezetéses /csontvezetéses / beszédértés vizsgálat
 • hallókészülék illesztő egység – szabadhangtér
 • hallókészülék ellenőrző eszközök – tesztbox, insitu

Ezek hiányában a szakember kizárólag hallókészüléket ad, de nem tud személyre szabott hallási rendszereket illeszteni, utógondozást folytatni.

Mindezen szakmai tudással, eszközökkel rendelkezik az Edukid csapata, mely a magas színtű hallásvizsgálatot és hallási rendszerek illesztését tűzte ki céljául. Büszkén elmondhatjuk, hogy a Phonak, Widex, Siemens- Signia , Oticon, Belsound, Philips, Resound készülékek és ezen termékek info-kommunikációs eszközeivel rendelkezünk.

Tudjuk mennyire fontos, hogy nemcsak a jó hallást, beszédértést, hanem egy elfogadó, türelmes, nyugodt környezetet biztosítsunk.