Szerdahelyiné Fehér Zsuzsanna

SZERDAHELYINÉ FEHÉR ZSUZSANNA

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán értelmi fogyatékos és szurdopedagógiai szakokon szereztem a gyógypedagógiai diplomáimat.

Egy meghatározó élmény hatására a hallássérültek oktatása-nevelése ragadott magával.

Tanulmányaim kezdetétől a súlyos hallássérültek intézményes oktató-nevelőmunkája során végigjárhattam a magyar nyelv elsajátíttatásának- és a nyelv használatának módszertani útját az iskolára felkészítő előkészítő évfolyamoktól indulva középiskolába érkezésig.

Az integráltan tanuló hallássérült tanítványaim megsegítése, érettségi –és szakvizsgára történő felkészítésük hatalmas tapasztalatokkal gazdagította szakmai utamat.

Szakmai életutamat az óta érzem egységes egésznek, mióta néhány hónapos hallássérült babákkal is foglalkozhatok, és egyáltalán a hallókészülékkel történő ellátásban is részt vehetek, valamint megismerkedhettem a CI-t viselők, és a legújabb hallási nehézségekkel küzdők problémáival, mint a hallási túlérzékenység és az auditív jelfeldolgozási zavar.

Gyógypedagógiai tanácsadóként team tagként veszek részt a hallókészülékek kiválasztásában és egyénre szabott beállításában. A fejlesztések során az állandó megfigyeléseim, valamint a szülőkkel való konzultáció alapján, szükség esetén javaslatokat teszek a korrekciókra.

Elkötelezett híve vagyok a hallássérültek hangos beszédre történő oktatásának.

A hangos beszéd elsajátításához a lehető legkorábbi időben szükséges a hallást segítő eszköz kiválasztása.

Tudományosan bizonyított, hogy a hangimpulzusok eljuttatását az agyba már a csecsemőkorban el kell kezdeni, kihasználva az agy legplasztikusabb időszakát.

A hallássérültek korai fejlesztését a hallási figyelem kiépítésével kezdjük.

„Meg kell tanítani” mind a beszédhangok, mind a zajok zörejekre figyelést.

Az egyén hallásgörbéjéhez igazított, megfelelően kiválasztott hallókészülék megszokása és a hallás a beszédindulás szolgálatába állítása nem azonnal történik. Ez egy hosszabb folyamat eredménye.

A szurdopedagógus szakmai vezetésével a hallási figyelem-és differenciáló képesség kialakításával szépen elindul a beszéd.

Az EDUKID-ban a szülők a rendszeres fejlesztéseken részt vesznek, így láthatják a nehézségeket, aktív részesei lehetnek a folyamatnak és a hét többi napjain a családban tudják a szakmai tanácsokat hasznosítani.

Ez nemcsak a korai, hanem bármely életkorban történő fejlesztés esetében is így történik.

A gyógypedagógiai/ szurdopedagógiai munka alapja a család szakmai vezetése attól a pillanattól kezdve, hogy netán a szülők itt élik át az első sokkot gyermekük hallásvesztésével kapcsolatban.

Feltétlenül fel kell vázolni az életút alakulásának pozitív irányát, melynek nélkülözhetetlen része s alakítója az elfogadó, jól felkészült és aktív család.

Hallássérült családból érkező hallássérült gyermekek fejlesztésénél is a hangos beszéd kialakítását szorgalmazom, hiszen közel negyven éves munkám során azt tapasztalom, hogy akkor lehet megfelelően integrálni a többségi társadalomba az egyént, ha megértik és ő is megért másokat, tehát szakmai nyelven mind a beszédértése, mind a beszédproduktuma megfelelő.

Mivel a választékos beszéd alapja az elvont gondolkodásnak, és az elvont gondolkodás pedig emeli a beszéd színvonalát, így a hallássérült gyermekek továbbtanulása középiskolában esetleg felsőoktatási intézményben akkor lesz csak eredményes, ha a magyar nyelv amúgy is nehéz grammatikáját a lehető legmagasabb szinten elsajátítják.